Gala EDUinspiracje

Fundacja Aktywny Senior za zrealizowany projekt z programu Erasmus + w latach 2016 – 2017 pod tytułem „Wzrost kompetencji – motorem zmiany” została wyróżniona i nominowana jako jedna z pięciu do nagrody EDUinspiracje2017. Na Gali Wręczenia Nagród w dniu 7 grudnia w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odczytano werdykty Kapituły konkursu i zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczono statuetki. Fundacja była nominowana w kategorii EDUKACJA DOROSŁYCH.

Konkurs EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez FRSE każdego roku. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu, w których wyłoniono 40 laureatów. Chociaż każda z nich odbyła się pod innym hasłem, cel konkursu jest zawsze ten sam – wyłonienie najlepszych projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji oraz promocja dobrych praktyk.

Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu.

Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych – biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających.

Więcej informacji:

www.erasmusplus.org

Zdjęcia:

EDUinspiracje 2017