Horyzonty - ZIG

Dwie wrocławskie organizacje pozarządowe Fundacja Aktywny Senior wraz z Fundacją Instytut Badań i Rozwoju Społecznego przystąpiły w tym roku do Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Głównym celem przystąpienia jest promowanie działań organizacji pozarządowych Dolnego Śląska wśród biznesu oraz promowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) wśród małych i średnich przedsiębiorstw, głównie członków Izby. Wspomniane Fundacje przygotowały artykuł w tych sprawach, który został umieszczony w kwartalniku Izby – HORYZONTY zatytułowany „Myśl globalnie – działaj lokalnie, czyli trendy w społecznie odpowiedzialnym biznesie”. Obie Fundację będą inicjować różnego rodzaju inicjatywy, które będą wspierać wstępne kroki do pogłębiania współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z biznesem.