II Forum Edukacji Dorosłych

Fundacja była reprezentowana na II Forum Edukacji Dorosłych organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i działające w ramach Fundacji Krajowe Biuro EPALE. Forum było dedykowane osobom, które zawodowo zajmują się edukacją dorosłych lub interesują się tym zagadnieniem jako badacze oraz jako praktycy.

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych (EAEA – European Association for the Education of Adults) ogłosiło rok 2017 – Rokiem Edukacji Dorosłych w Europie. Celem inicjatywy EAEA jest ukazanie wagi edukacji dorosłych i promowanie działań realizowanych w Europie w tym zakresie. II Forum Edukacji Dorosłych bierze udział w obchodach Roku Edukacji Dorosłych w Europie i wpisuje się w cele tej inicjatywy.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz twórcza dyskusja w gronie ekspertów na temat podnoszenia jakości edukacji dorosłych w Polsce i Europie oraz wymiana doświadczeń w obszarze różnych form, metod i podejść w tej edukacji. Była to również okazja do poznania nowych trendów, inspirujących narzędzi – oraz innowacyjnych sposobów motywowania dorosłych do nauki, podnoszenia kwalifikacji, rozwijania kompetencji i zainteresowań.

Fundacja wzięła udział w ścieżce III „Nowe metody nauczania dorosłych”., ścieżka pod patronatem medialnym dwumiesięcznika e-mentor skierowana do edukatorów, którzy poszukują nowych trendów, inspiracji i ciekawych rozwiązań w obszarze edukacji dorosłych

Ponadto były jeszcze trzy ścieżki, Uczenie się w miejscu pracy, Trenerzy Trenerom oraz Wsparcie osoby uczącej się.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na:

https://www.flickr.com/photos/frse_pl/sets/72157691068893836
https://ec.europa.eu/epale/pl/node/43868