Inspiracje

Fundacja Punkt Widzenia realizuje projekt pod tytułem „Inspiracje”- inspirujące spotkania, więcej informacji na: www.punktwidzenia.org.pl.

Fundacja Aktywny Senior wraz wolontariuszami skupionymi wokół Fundacji została zaproszona w dniu 8 listopada br. do PRZESTRZENI TRZECIEGO WIEKU przy pl. Solidarności 1/3/5 na warsztaty w których uczestniczyła:

Malowanie – moja przygoda i pasja”. Wystawa prac i spotkanie z Lidią Rygus, malarką amatorką, malującą akrylem i akwarelą, od martwej natury poprzez pejzaż do człowieka, doskonalącą warsztat w Ognisku Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, autorką około 100 obrazów w „kolekcjach” prywatnych w Polsce, Hiszpanii, Niemczech.

Współczesny i przyszły senior” Spotkanie z Marianem Ferencem, prezesem Fundacji Aktywny Senior, nieustannie poszukującym innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów osób starszych m.in. w ramach międzynarodowej współpracy w projektach finansowanych z programu ERASMUS + i Grundtvig.