Radio Rodzina

W ramach współpracy Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego z Radiem Rodzina w bloku Radiowy Klub Seniora, Adrianna Sierocińska przeprowadziła w dniu 28 października wywiad z przedstawicielami Fundacji Aktywny Senior. Uczestnicy przedstawili najważniejsze cele fundacji i perspektywy ich dalszych działań.

Audycji można posłuchać pod adresem:
www.radiorodzina.pl/audycje/radiowy-klub-seniora-45-fundacja-aktywny-senior