Hand in hand

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w pierwszej edycji Konferencji „Hand in Hand” w dwóch, dwudniowych prezentacjach: Projekty społeczne dedykowane dla Seniorów, Projekty społeczne z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej.  Na konferencji odbyły się prezentacje dobrych praktyk firm reprezentujących wrocławski biznes: Hewlett Packard Enterprise Global Business Center oraz IBM Global Services Delivery Centre Polska. Po prezentacjach miały miejsce moderowane dyskusje pomiędzy NGO i biznesem.

Organizatorzy zapowiedzią na jesieni 2019 realizację drugiej edycji wydarzenia, tym razem w formie warsztatowej. Wrocławskie firmy przeprowadzą szereg szkoleń.

Centrum Sektor3 rozpoczął pracę nad stworzeniem bazy informacji nt. zapotrzebowania NGO na wsparcie ze strony biznesu z perspektywy wsparcia niefinansowego, tj. wolontariusze, zbiórki rzeczowe etc. Zakłada się, że będzie ona stanowić duże ułatwienie dla obu stron z perspektywy podjęcia współpracy w określonym zakresie, ułatwiając nawiązanie kontaktu. W kwietniu 2019 przewiduje się uruchomienie tymczasowego rozwiązania.

Więcej informacji na FB:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2312251415465277&type=1&l=587409bbba