Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce - raport

Potrzeby seniorów, ich stan zdrowia, jakość życia oraz sytuacja społeczna i aktywność, w ostatnim czasie stały się przedmiotem licznych badań. Analizy wskazują na zjawisko wykluczenia technologicznego, osłabienia relacji międzyludzkich, pogarszanie stanu zdrowia.

Krótką informację prasową można przeczytać tu:
Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce – informacja prasowa

Cały raport zadają Państwo tu:
Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce – wyniki raportu

Jako Fundacja objęliśmy patronatem Raport @SeniorApp:
„Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”. Raport powstał we współpracy z wieloma ekspertami zajmującymi się tematyką proseniorską. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z analizy raportu posłużą jako narzędzie do refleksji i dyskusji publicznej. W efekcie poskutkują zintensyfikowaniem działań mających na celu poprawę jakości życia Seniorów w Polsce.

@SeniorApp jako firma społecznie odpowiedzialna, przeprowadza badania, które mają posłużyć jako narzędzia do:

  • wyznaczenia obszarów niespełnionych oczekiwań Seniorów, znalezienia odpowiedzi na ich potrzeby,
  • aktywizacji osób gotowych do niesienia pomocy.