Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce – informacja prasowa