Polityka Senioralna nr 1/2018

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika „Polityka Senioralna”. Na 120 stronach magazynu poruszane są ważne tematy takie jak: strategia rządowej polityki społecznej wobec osób starszych, czy „Program Opieka 75+”. Możemy przeczytać także o kampaniach społecznych i kwestiach związanych z Seniorami i starzeniem się.

Pobierz najnowszy numer „Polityk Senioralna nr 1 (4) / 2018