Spotkanie - DFOP na Psim Polu

Fundacja Aktywny Senior jako członek Koalicji Wrocławskich NGO uczestniczyła w pracach zespołu.

8 lipca 2022 roku, na zaproszenie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP) i Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) na Psim Polu spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli i przedstawicielek:

 • Departamentu Spraw Społecznych
 • Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta
 • Departamentu Edukacji
 • Wydziału Partycypacji Społecznej
 • Biura Strategii Miasta
 • Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
 • Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Koalicji Wrocławskich NGO
 • Grup Branżowych

i przez cały dzień pracowaliśmy nad rekomendacjami do powstającej Strategii Rozwoju Współpracy Wrocławskich Organizacji Pozarządowych z Gminą Wrocław na lata 2023-2028

Spotkanie poprowadzili:

 • Jacek Pluta, Zastępca Dyrektora DSS
 • Rafał Borkowski, Specjalista ds. Integracji NGO i Członek Zarządu DFOP
 • Tadeusz Mincer, Rzecznik ds. Dialogu i Członek Zarządu FEPS

Dyskutowaliśmy, m.in. o następujących obszarach tematycznych:

 • współpracy finansowej organizacji pozarządowych z miastem,
 • współpracy lokalowej,
 • wykorzystaniu i promocji zasobów,
 • ekonomii społecznej,
 • udziale w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym,
 • realizacji wspólnych projektów,
 • kierunkach rozwoju struktur dialogu społecznego,
 • systemie wsparcia dla organizacji,
 • dostępie do informacji,
 • rozwoju kompetencji współpracy,

a także o zagadnieniach dotyczących dzieci, młodzieży, edukacji i wielokulturowości.

Czym jest Strategia Rozwoju Współpracy?

Strategia jest dokumentem, który wyznacza zasady współpracy międzysektorowej dla Miasta Wrocławia i nas – wrocławskich organizacji pozarządowych.
Obecnie obowiązuje dokument Strategii na lata 2018-2022, jest on dostępny w wersji PDF TUTAJ.

Dlaczego Strategia na kolejne lata jest ważna?

Strategia jest dokumentem, który z pewnością nie rozwiązuje wszystkich spraw czy wyzwań, z którymi się zmagamy jako organizacje pozarządowe, ale dotyczyła i nadal dotyczyć będzie obszarów współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich – realizatorzy zadania publicznego „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU”, które jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Informacje o Strategii: www.wro-ngo.pl
Strona FB wrocławskich NGO: www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
Grupa FB wrocławskich NGO: www.facebook.com/wro-ngo