Senior APP

SeniorApp to platforma dostępna poprzez aplikację mobilną i stronę internetową, która ma na celu umożliwienie kontaktu między osobami, które szukają wsparcia i tymi, którzy chcą je zaoferować. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich, a także tych, którym brakuje czasu lub możliwości wypełnienia któregoś z codziennych obowiązków. Platforma daje również możliwość oferowania pomocy, a przy okazji dorobienia do domowego budżetu. Jest to platforma na stronę internetową i aplikacja na urządzenia mobilne. Jest to pierwsza taka platforma w Polsce, wykorzystuje autorskie rozwiązania. Wspiera zarówno tych, którzy poszukują opieki, jak i tych, którzy pozostają aktywni, ale brakuje im środków, czy też mają trudności ze znalezieniem pracy.

Działamy od 8.03.2021 r. na terenie całej Polski. Do dziś w aplikacji zarejestrowało się blisko 28 tys. użytkowników, z czego ponad 7 tys. to zweryfikowani opiekunowie, gotowi nieść pomoc potrzebującym.

Założyliśmy Fundację SeniorApp, do której głównych celów należy przełamywanie barier w dostępie do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym. Zespół Fundacji SeniorApp organizuje konsultacje i szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. Tworzymy społeczność ludzi, którzy dzielą się swoim czasem i umiejętnościami pomagając innym. Stale rozwijamy i dostosowujemy działania do aktualnej sytuacji oraz pojawiających się potrzeb osób, które wymagają wsparcia i opieki.

Obecnie prowadzimy badanie ankietowe, które posłuży do stworzenia drugiej edycji publikacji „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”. Pierwszy raport wydaliśmy w ubiegłym roku. Informacje dotyczące publikacji i oferta współpracy przy tegorocznym wydaniu dostępne poniżej. Zapraszamy do współtworzenia z nami publikacji.

Nadrzędnym celem wydania jest wyznaczenie głównych potrzeb i obszarów niespełnionych oczekiwań osób starszych i znalezienie odpowiedzi na ich problemy.

Badanie ma na celu przedstawić sytuację Seniorów w Polsce z dwóch perspektyw:

  • www.seniorapp.pl/ankietasenior osób potrzebujących pomocy: korzystających ze wsparcia w różnych obszarach życia;
  • www.seniorapp.pl/ankietaopiekun osób oferujących/świadczących pomoc: dla potrzebujących w najbliższym otoczeniu (bliskich, podopiecznych, pacjentów, innych osób wymagających opieki)

Wersja elektroniczna raportu 2021: www.seniorapp.pl/raport2021im

Relacja z konferencji: www.seniorapp.pl/konferencjaraport

Oferta współpracy: www.seniorapp.pl/ofertaraport22