Rekomendacje strategii NGO

2 września 2022 roku, na zaproszenie DFOP i Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich po raz kolejny spotkaliśmy się w Centrum na Przedmieściu w gronie przedstawicieli i przedstawicielek: Departamentu Spraw Społecznych, Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta, Departamentu Edukacji, Wydziału Partycypacji Społecznej, Biura Strategii Miasta, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Koalicji Wrocławskich NGO, Grup Branżowych.

Zespół pracował nad rekomendacjami do powstającej Strategii Rozwoju Współpracy Wrocławskich Organizacji Pozarządowych z Gminą Wrocław na lata 2023-2028

Dyskutowaliśmy, m.in. o:

  • udziale organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miasta i realizacja wspólnych projektów
  • systemie wsparcia dla NGO, dostępie do informacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie współpracy z NGO
  • integracji i kooperacji środowiska organizacji pozarządowych w kontekście oddziaływania na miasto wielokulturowości.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich realizują zadanie publiczne „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU”, które jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Autor zdjęć: Grzegorz Stadnik