Projekt My Life

W dniach 11 i 13 października przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu realizowanego projektu My Life, które odbyło się we Wrocławiu. MY LIFE IN EUROPE – MOJE ŻYCIE W EUROPIE jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, który m.in. promuje innowacje i wymianę dobrych praktyk.

Na tym etapie realizacji przedstawiciele 4 krajów testowali wypracowaną grę wideo i aktywności online na funkcjonowanie poznawcze osób starszych. Omawiano również przygotowywany podręcznik dla trenerów na tworzenie kursów szkoleniowych. W najbliższym czasie będziemy pogłębiać testowanie tej gry wideo z seniorami skupionymi wokół Fundacji Aktywny Senior w celu dostarczenia kolejnych informacji partnerom projektu o tym narzędziu.

Członkowie spotkania wizytowali również siedzibę Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.