Dobro w dłoniach

W piątek 29 września 2017 r ogłoszono wyniki II naboru Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw w którego konkursie wzięła udział Grupa Samokształceniowa RĘKODZIEŁO E+.

Tytuł projektu

„Dobro w dłoniach”

Cele projektu

Celem projektu jest zmniejszenie stresu towarzyszącego rodzinie dziecka nieuleczalnie chorego poprzez zastosowanie w czasie warsztatów technik relaksacyjnych w formie arteterapii czyli stworzeniu warunków ułatwiających wypoczynek, oderwanie się od codziennych trudności i problemów życiowych rodzin. Nauka pokonywania stresu, zintegrowania i wspólnie tworzyć dzieła poprzez warsztaty, dla 30 osób, rodziców i rodzeństwa chorego dziecka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Choroba dziecka głęboko wpływa na funkcjonowanie całej rodziny – zarówno rodziców, jak i rodzeństwa. Zwykle jeden z rodziców musi zrezygnować z pracy, by opiekować się dzieckiem. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy jeden z rodziców odchodzi od rodziny. Ciężka choroba dziecka wiąże się z wysokim stopniem niepełnosprawności oraz różnego rodzaju zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi dziecka. Dzieci nieuleczalnie chore potrzebują nie tylko opieki medycznej, ale także intensywnej stymulacji sensorycznej. Natomiast dzieci, których brat lub siostra są chore, odczuwają ciężar choroby ich rodzeństwa, co często skutkuje problemami ze skupieniem się, trudnościami w nauce, zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa, niską samooceną, problemami adaptacyjnymi. Zwykle rodzice najwięcej uwagi poświęcają choremu dziecku, co z kolei może powodować problemy z rodzeństwem, które czuje się niezauważane przez rodziców. Ze strony wnioskodawców i seniorów wolontariuszy to dodatkowy cel ich bieżącego działania.

Więcej informacji na:
www.wfmi.pl
www.wfmi.pl – oceny
www.wfmi.pl – wyniki