Spotkanie grupy

Fundacja jest członkiem nieformalnej grupy Komitetu Monitorującego Wdrażanie Strategii Rozwoju Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018-2022. Więcej informacji tutaj.

Grupa składa się z organizacji pozarządowych i przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych Gminy Wrocław. W dniu 16 lipca br. odbyło się spotkanie Grupy na którym omówiono aktualne działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, działania Grup Branżowych (Ekonomii Społecznej, Dostępności, Kultury, Młodzieży i SCAL-i [Sieć Centrów Aktywizacji Lokalnej]). Omówiono również funkcjonowanie GDS (Grup Dialogu Społecznego) oraz organizacji najbliższego Kongresu Organizacji Pozarządowych.