Logo ZIG

W dniu 24.06.2021 r. jako Członek Izby uczestniczyliśmy w Walnym Zgromadzeniu Członków Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Tegoroczne Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu www.inqube.pl.

To wydarzenie zapoczątkowało również przeniesieniem siedziby Izby do tej innowacyjnej przestrzeni. Fundacja Aktywny Senior zaprosiła Zachodnią Izbę Gospodarczą do partnerstwa w przygotowywanym projekcie dla rozwijania koncepcji tak zwanej „Srebrnej Przedsiębiorczości”. Przygotowywany projekt jest po części rezultatem długofalowym zakończonego projektu „Współtworzenie usług publicznych w Europie” www.propolab.f-as.pl w którym uczestniczyła Fundacja. Celem tego nowego projektu jest rozpoznanie potrzeb zawodowych i społecznych osób w wieku przedemerytalnym i wspólnym wypracowaniu alternatywnych scenariuszy dla dalszego funkcjonowania tych osób będąc już na emeryturze