V Kongres Obywatelski

Fundacja Aktywny Senior zaprasza w imieniu organizatorów i własnym na udział w V Kongresie Obywatelskim w Krzyżowej.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z organizacjami i instytucjami partnerskimi mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora obywatelskiego na Dolnym Śląsku – V DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI – 23 października (środa) 2019 r. od godziny 9.00, Krzyżowa k. Świdnicy

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli.

PODCZAS KONGRESU ODBĘDĄ SIĘ:

 • debata plenarna „Wyzwania dla kolejnych pokoleń”
 • wystąpienia inauguracyjne „Nowy początek w relacjach z Samorządem”
 • 11 paneli dyskusyjnych
 • jubileusze: 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji „Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.:

 • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
 • Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
 • Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia
 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy
 • Janina Ochojska-Okońska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • Jan Jakub Wygnański, Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 18 października 2019 roku
https://forms.gle/m3d3mun8WwHnMV487

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
602 376 974 / 699 858 391
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.