Wizyta studyjną w Fundacji Aktywny Senior

Z ramienia Spółdzielni PANATO we Wrocławiu zorganizowano kilka wizyt studyjnych jako przykłady dobrych praktyk dla przedstawicieli z urzędu marszałkowskiego i gmin, które odpowiadają za kształtowanie polityki senioralnej w województwie zachodniopomorskim na poziomie strategicznym i wdrożeniowym. W tym również przedstawiciele organizacji pozarządowych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na spotkaniu zaprezentowano aktualne i historyczne działania i projekty Fundacji. Szczególną uwagę zwrócono na upowszechnienie rezultatów ostatniego projektu „Wzrost kompetencji-Motorem zmiany” z programu Erasmus+. Efektem realizacji tego projektu zostały utworzone Grupy Samokształceniowe jako wzorcowy element edukacji dorosłych. Ten element edukacji był przedmiotem wspólnej dyskusji i wymiany wspólnych doświadczeń. W tym miejscu poinformowano gości o tym, że jedna z Grup Samokształceniowych REKODZIEŁO E+ wygrały konkurs „Dobro w dłoniach” z Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw na przygotowanie wydarzeń dla Hospicjów dla dzieci.

Poinformowano gości o celach nowego projektu jaki będzie realizowała Fundacja „Współtworzenie innowacji w zakresie usług w Europie” w ramach programu H2020 z obszaru Innowacje Społeczne. To wywołało interesującą dyskusję na temat reaktywacji sąsiedztwa i tworzenia wspólnych przestrzeni dla seniorów w miejscach ich zamieszkania. Na zakończenie spotkania strony wymieniły się swoimi publikacjami i folderami promującymi regiony.

Fotorelacja z wydarzenia

Wizyta studyjną w Fundacji Aktywny Senior Wizyta studyjną w Fundacji Aktywny Senior Wizyta studyjną w Fundacji Aktywny Senior Wizyta studyjną w Fundacji Aktywny Senior Wizyta studyjną w Fundacji Aktywny Senior Wizyta studyjną w Fundacji Aktywny Senior