WroBiznes - zaproszenie

Fundacja jako uczestnik projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” uczestniczyła w dwudniowym wydarzeniu „WroBizbes Dni Odpowiedzialnego biznesu”. Celem spotkań, które odbyły się w kawiarni Barbara i Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce była wymiana doświadczeń i możliwości współpracy biznesu i podmiotów ekonomii społecznych w tym organizacji pozarządowych.

Program spotkania:
WroBiznes – program spotkania 21.11
WroBiznes – program spotkania 22.11

Więcej informacji na:
www.wrobiznes.pl/wrobiznes-o-wro-biznesie