Okładka - Strategia Rozwoju Współpracy Miasta

Fundacja jako współorganizator Strategii Rozwoju uczestniczyła  w dwudniowym wyjeździe 2 – 3 lutego w Pałacu Morawa – Jaroszów www.palacmorawa.pl poświęconym ewaluacji Strategii.

Głównymi wątkami diagnozy były:

  1. Współpraca finansowa organizacji z miastem,
  2. Współpraca lokalowa, wykorzystanie i promocja zasobów,
  3. Udział NGO w tworzeniu dokumentów strategicznych dla miasta i realizacja wspólnych projektów,
  4. Systemy wsparcia dla organizacji, dostęp do informacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie współpracy z organizacjami,
  5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego,
  6. Integracja i kooperacja środowiska NGO w kontekście oddziaływania na miasto,
  7. Ekonomia społeczna,
  8. Ewaluacja i monitoring.