27 maja, uczestniczyliśmy w konferencji „Bariery oraz wyzwania współpracy międzysektorowej”, którą organizował Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.” Proszę dodaj te 3 załączone zdjęcia.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wyświetlanymi podczas konferencji: