Rekomendacje

Fundacja Aktywny Senior zgłosiła swoje poparcie dla Rekomendacji dolnośląskich organizacji pozarządowych w sprawie przygotowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 – 2027.

Pełna informacja o zakresie i celowości tej petycji jest umieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych:

https://www.dfop.org.pl/rekomendacje-rpo-wd-2021-2027