• Polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. W 1990 r. 65 lat i więcej miał co dziesiąty Polak. Teraz już co siódmy, a za 40 lat w tym wieku będzie już co trzeci z nas. W 2050 r. liczba osób w wieku 60 plus wzrośnie do 13,7 mln osób...


  POBIERZ

  Igor Marczak, Przemysław Mroczek, Karolina Ozga Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce

 • To już 2. edycja publikacji Nowoczesny Senior. W uaktualnionym przewodniku pokazujemy seniorom, że są w stanie łatwo i szybko wejść z nami do cyfrowego świata. W stosunku do poprzedniej edycji dodaliśmy cały nowy rozdział o...


  POBIERZ

  Fundacja DigitalPoland Nowoczesny Senior, edycja 2021 – przewodnik po cyfrowym świecie

 • Efektem zachodzących w ostatnich latach zmian demograficznych jest przekształcenie struktury wieku ludności i starzenie się społeczeństwa, co stanowi jeden z najważniejszych problemów rynku pracy w Europie i w Polsce...


  POBIERZ

  dr hab. Małgorzata Dobrowolska Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego

 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności postanowiły poznać sytuację środowiska UTW w pandemii, by móc lepiej planować działania wobec tych grup, w zgodzie z ich potrzebami i aktualną kondycją...


  POBIERZ

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Zoom na UTW w pandemii COVID-19 – Raport z badania

 • Przedstawiamy tematy, którymi Rzecznik Praw Obywatelskich zajmował się w ciągu ostatnich dwóch lat. To te problemy i ludzkie historie składają się na coroczną Informację Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania praw i wolności w Polsce...


  POBIERZ

  Anna Miśniakiewicz Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego

 • Przedstawiamy tematy, którymi Rzecznik Praw Obywatelskich zajmował się w ciągu ostatnich dwóch lat. To te problemy i ludzkie historie składają się na coroczną Informację Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania praw i wolności w Polsce...


  POBIERZ

  Rzecznik Praw Obywatelskich Prawa Seniorów w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Projekt prowadzony od września 2015 do września 2016 w ramach realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Gminę Wrocław (29.07.2015/1647) polegał na wykonaniu szerokich, kompleksowych, interdyscyplinarnych badań mających na celu opracowanie opisu funkcjonalnego wrocławskich osiedli w oparciu o trzy komponenty: społeczny, przestrzenny i analityczny...


  POBIERZ

  Izabela Mironowicz Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia (AFO)

 • Strategia powstała głównie dzięki aktywnemu zaangażowaniu kilkudziesięciu osób, przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia i organizacji pozarządowych, ale swoją opinię i uwagi wyraziło ponad 200 uczestników międzysektorowej współpracy we Wrocławiu. Przez cały okres trwania prac nad dokumentem staraliśmy się...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022

 • Podejście inwestycyjne w politykach publicznych jest zupełnie nowym spojrzeniem na te polityki, które tradycyjnie – w perspektywie koncepcji państwa dobrobytu (ang. welfare state) – postrzegane były jako koszt obciążający system gospodarczy. Zwraca uwagę na produktywność działań publicznych, inwestycję, która przynosi zwrot – zarówno społeczny, jak i ekonomiczny...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej

 • Z wielkim zadowoleniem przyjmuję publikację badania pt. „Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej”, zleconego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i przeprowadzonego przez CIRIEC. Publikując trzy kolejne badania począwszy od 2008 r. udowodniliśmy nasze nieustające zaangażowanie...


  POBIERZ

  J. L. Monzón, R. Chaves Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej

 • K. Kajdanek, J. Pluta Wrocławska diagnoza społeczna 2017

  Wrocławska Diagnoza Społeczna (WDS) to kompleksowe badanie wrocławian obejmujące warunki funkcjonowania gospodarstw domowych, dobrostan indywidualny, jak również rolę otoczenia zewnętrznego oraz ofertę usług miejskich w kreowaniu indywidualnej jakości życia. Obecna WDS 2017 jest trzecim z kolei badaniem w cyklu WDS.


  POBIERZ

  K. Kajdanek, J. Pluta Wrocławska diagnoza społeczna 2017

 • B. Szatur-Jaworskia i P. Błędowski System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania

  Podczas gdy w tak wielu państwach europejskich problem starzenia się społeczeństwa urósł do rangi kwestii o znaczeniu strategicznym, na co dzień zapominamy, że każdy z nas – jeśli ma szczęście – będzie kiedyś seniorem lub seniorką. Chociaż opatrzyliśmy starość wieloma eufemizmami, takimi jak „jesień życia”, nie zmienia to faktu...


  POBIERZ

  B. Szatur-Jaworskia i P. Błędowski System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania